sreda, 07 april 2021 22:15

Veliko istraživanje položaja osetljivih grupa za vreme pandemije COVID-19

Ocenite ovaj članak
(0 glasova)
Tokom juna i jula 2020. godine, Romski centar za demokratiju, kao jedina nevladina organizacija sa juga Srbije, učestvovao je u sprovođenju Istraživanja položaja osetljivih grupa i grupa u riziku za vreme pandemije COVID-19. Romski centar za demokratiju je bio zadužen za istraživanje položaja romske populacije na jugu Srbije, tokom kojeg je ispitano više od 200 domaćinstava, sa obuhvatom od preko 800 Roma sa područja grada Vranja, okolnih sela i opštine Bujanovac. Pored samog istraživanja posledina pandemije na osetljive grupe, cilj ovog projekta bio je i davanje preporuka za ublažavanje i otklanjanje posledica koje pandemija može imati na ove socijalne grupe.
Ovo istraživanje sproveo je Tim za socijalno uključivanje i smanjenje siromaštva pri Ministarstvu finansija Republike Srbije, uz finansijsku podršku Swiss Agency for Development and Cooperation SDC i Kancelarije visokog predstavnika UN za ljudska prava.
 
Istraživanje možete preuzeti sa linka:
Pročitano 1027 puta