ponedeljak, 08 april 2019 12:58

KONKURS ZA UCESCE NA OBUCI PO PROJEKTU "KA INTEGRITETU INSTITUCIJA SISTEMA SOCIJALNE POLITIKE NA JUGU I ISTOKU SRBIJE"

Ocenite ovaj članak
(0 glasova)

U okviru projekta „Ka integritetu institucija sistema socijalne politike na jugu i na istoku Srbije“, Romski centar za demokratiju (Bujanovac), NVO Tri taĉke (Beograd) i udruženje RIME (Zajeĉar) u saradnji započinju sa procesom prikupljanja prijava za obukuo planovima integriteta u institucijama sistema socijalne politike sa nadležnostima u slučajevima trgovine ljudskim bićima i slučajevimapatnerskog ili porodičnog nasilja.

 

 

KONKURS ZA UČEŠĆE NA OBUCI

 

 

Obukao planovima integriteta u institucijama sistema socijalne politikei kako planovi mogu doprineti unapređenju primene propisa u slučajevima trgovine ljudskim bićima i slučajevima patnerskog ili porodičnog nasiljanamenjena jeaktivistkinjamasa područja dela centralne isa područja istočne Srbije.

 

Vreme obuke:9. – 11. maja 2019. godine.Mesto obuke: Niš.

 

Osnovne informacije o projektu

 

U Republici Srbiji od 2008. godine, planovi integiteta zakonska su obaveza za organe javne vlasti -budžetske korisnike. Između ostalog, oni su kljuĉni alat za eliminaciju faktora unutar institucija koji dovode do toga da sprovođenje propisa bude ili otežano ili nemoguće. Nadzor nad sprovođenjem planova integriteta poveren je Agenciji za borbu protiv korupcije Republike Srbije.

U nadzoru nad sprovođenjem planova u institucijama sistema socijalne politike nadležnimza sprovođenje propisa u slučajevima porodiĉnog ili partnerskog nasilja i trgovine ljudima, Agencija svoje nalaze i zakljuĉke o radu instiitucija zasniva na njihovoj samoproceni.

Učešće i/ili nadzor građana u materiji planova integriteta u sistemu socijalne politike ne postoji.

Našom zajedničkom inicijativom biće stvoreni uslovi za uĉešće i/ili nadzor građana u vezi sa planovima integriteta lokalnih institucija sistema socijalne politike kao i uslovi za lokalni pritisak radi prevencije nepravilnosti u radu ovih institucija koje dovode i do nesprovođenja propisa.

Aktivistkinje će se obučiti, a zatim će se formirati mreža aktivistkinja sa područja dela centralne i područja istočne Srbijeza integritet institucija u sistemu ključnom za ostvarivanje prava žrtava okolnosti porodičnog ili partnerskog nasilja ili trgovine ljudima.

 

Očekujemo da će obukom o planovimaintegriteta,između ostalog,biti razvijeni kapaciteti za uočavanje relacija između stvarnih događaja prouzrokovanim nepravilnostima u radu lokalnih institucija sistema socijalne politike i mera iz obaveznog antikorupcijskog mehanizma koji služi prevenciji nepravilnosti u radu institucije, kao i svest o potrebi i značaju planova integriteta u kojima su rizici ispravno procenjeni, a rokovi i mere za njihovo otklanjanje adekvatno određeni. 

 

Program obuke

Cilj obuka je da seučesnice upoznaju sa rizicima po integritet institucija, a potom i sa planovima integriteta kao obaveznim mehanizmom koji služi da se rizici identifikuju i mere za njihovo otklanjanje predvide, to jest da nepravilnosti u radu institucija budu onemogućene.

 

Između ostalog, obuka će obuhvatiti teme:

 

 • Planovi integriteta – Pravo i praksa (sa posebnim osvrtom na institucije sistema socijalne politike)
 • Planovi integriteta – Procena rizika po integritet i zašto je ispravna procena važna (sa posebnim osvrtom na institucije sistema socijalne politike)
 • Istraživanja stavova korisnika usluga organa javne vlasti u Republici Srbji (primeri istraživanja koje je sprovodila Agencija za borbu protiv korupcije)
 • Istraživanja o kvalitetusadržaja usvojenih planova integriteta u organima javne vlasti u Republici Srbiji (primeri istraživanja koje su sprovodile nevladine organizacije)
 • Rad institucija sistema socijalne politike sa nadležnostima u slučajevima trgovine ljudskim bićima i slučajevima porodičnog i partnerskog nasilja - Uspesi i izazovi
 • Građani iplanovi integriteta – Mogućnosti za interakciju sa institucijama sistema socijalne politike u cilju boljih planova integriteta i njihovog doslednog sprovođenja

 

Program obuke koncipiran je tako da supredviđenii prostor za diskusiju i razmenu informacija i iskustava sa predavačima, kao i prostor za  radioničarski rad. U toku obuke reči biće i o sledećim koracima i budućoj saradnji, komunikaciji ipovezivanju aktivistkinja koje su obuku prošle, kao i o njihovom učestvovanju u budućim programima i aktivnostima koje partnerske organizacije planiraju. 

Među predavačima na obuci biće predstavnice Agencije za borbu protiv korupcije Republike Srbije(zvanična potvrda se očekuje), predstavnice centara za socijalni rad, kao i aktivistkinje za ljudska prava.

 

Uslovi za prijavu

 

Obuka namenjena je ženama koje imaju prebivalište na području Negotina, Knjaževca, Kladova, Bora, Zajeĉara, Boljevca, Sokobanje, Svrljiga, Pirota, Babušnice, Dimitrovgrada, Bosilegrada, Jagodine, Ćuprije, Paraćina, Rekovca, Kruševca, Niša, Aleksinca, Doljevca, Ražnja, Trstenika, Ćićevca ili Merošine, akoje su:

 

 • Aktivne u civilnom sektoru (nevladinim organizacijama, medijima, sindikatima, u strukovnim udruženjima i sl.)ili u poslovnom sektoru iliu neformalnim udruženjima ili grupama
 • Pojedinkekoje nisu članice formalnih ili neformalnih udruženja građana ili sunezaposlene i sl., pod uslovom da samostalnovode ili nameravaju da pokrenu samostalne relevantne inicijative u svojoj lokalnoj zajednici.
 • Motivisane da saznaju više o planovima integriteta lokalnih institucija sistema socijalne politike sa nadležnostima u slučajevima trgovine ljudskim bićima i slučajevima patnerskog ili porodičnog nasilja
 • Motivisane da – u svojim zajednicama i/ili u mreži sa drugim aktivistkinjama –  u budućnosti učestvuju u aktivnostima unapređenja primene propisa iz oblasti trgovine ljudskim bićima i/ili primene propisa iz oblasti partnerskog ili porodičnog nasilja

   

  Prednošću smatraće se:

   

  • Iskustvo stečeno formalnim ili neformalnim angažmanimau projektima ili društvenim aktivnostima u vezi sa tematikom prevencije trgovine ljudima ili prevencije partnerskog ili porodičnog nasilja(bilo na lokalnom, bilo na nacionalnom nivou)ili
  • Iskustvo stečeno radom sa žrtvama trgovine ljudima ili partnerskog ili porodičnog nasilja ili
  • Iskustvo stečeno u informativnom ili analitičkom ili istraživačkom radu i obajvljivanju sadržaja (štampano ili online) na teme iz pobrojanih oblasti

   

  Posebno ohrabrujemo pripadnice manjina da se prijave za učešće na obuci.

   

  Način prijavljivanja

   

  Kandidatkinje se pozivaju da kao prijavu za obuku dostave:

   

  • Kraću radnu bigrafiju
  • Kraće motivaciono pismo.

  Za kandidatkinje koje su objavljivale ili objavljuju tekstove i/ili radove:

   

  • Lista objavljenih sadržaja. Ukoliko ste objavljiali tekstove i/ili radove, molimo da nam listu objavljenih sadržaja dostavite u posebnom dokumentu.

   

  Svoju prijavu možete poslati na e–adresu Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli. do 22. aprila 2019. godine sa naznakom Prijava za obuku o planovima integriteta.

   

  Neblagovremene i nepotpune prijave neće biti uzete u obzir. Svi učesnici konkursa o ishodu konkursa biće obavešteni do 26. aprila 2019. godine.

   

  Ovom obukom biće obuhvaćeno 10 učesnica, a odabir vršiće se na osnovu motivacije kandidatkinja, zatim na osnovu relevantnosti njihovog radnog ili aktivističkog iskustva i konačno u skladu sa principom regionalne zastupljenosti.

  Organizatori snosiće troškove prevoza, smeštaja, hrane i materijala za učesnice obuke koje budu odabrane u procesu selekcije. Konkurs je ograničen na kandidatkinje koje trenutno borave u Srbiji.

   

  Za sve dodatne informacije i sa eventualnim pitanjima možete se obratiti Suzani Ilić na  Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.

   

  Osnovne informacije o projektu

   

  Romski centar za demokratiju (Bujanovac), NVO Tri taĉke (Beograd) i udruženje RIME (Zajeĉar) u saradnji sprovode projekat „Ka integritetu institucija sistema socijalne politike na jugu i na istoku Srbije“. Šestomesečni projekat čije su aktivnosti skoncentrisane na unapređenje primene propisa u slučajevima trgovine ljudskim bićima i slučajevima patnerskog ili porodičnog nasilja.kroz obuku o planovima integriteta i izgradnju mreže aktivistkinja za integritet institucija,finansira se sredstvima TRAG Fondacije iz Beograda, u okviru programa „Snažnije zajedno“

   

Pročitano 2882 puta

 


ROMSKI CENTAR ZA DEMOKRATIJU
ROMA CENTER FOR DEMOCRACY © 2016 do 2018 RCD Bujanovac.

Kosovska 19/5 17520 Bujanovac

Partizanska 9a/9 17500 Vranje

Realizovani Projekti