ponedeljak, 08 april 2019 12:50

„Ka integritetu institucija sistema socijalne politike na jugu i na istoku Srbije“

Ocenite ovaj članak
(0 glasova)


Romski centar za demokratiju
(Bujanovac), NVO Tri tačke (Beograd) i udruženje RIME (Zajeĉar) u saradnji sprovode projekat „Ka integritetu institucija sistema socijalne politike na jugu i na istoku Srbije“. Šestomesečni projekat čije su aktivnosti skoncentrisane na unapređenje primene propisa u slučajevima trgovine ljudskim bićima i slučajevima patnerskog ili porodičnog nasilja.kroz obuku o planovima integriteta i izgradnju mreže aktivistkinja za integritet institucija, finansira se sredstvima TRAG Fondacije iz Beograda, u okviru programa „Snažnije zajedno“.

 

U Republici Srbiji od 2008. godine, planovi integiteta zakonska su obaveza za organe javne vlasti - budžetske korisnike. Između ostalog, oni su kljuĉni alat za eliminaciju faktora unutar institucija koji dovode do toga da sprovođenje propisa bude ili otežano ili nemoguće. Nadzor nad sprovođenjem planova integriteta poveren je Agenciji za borbu protiv korupcije Republike Srbije.

U nadzoru nad sprovođenjem planova u institucijama sistema socijalne politike nadležnim za sprovođenje propisa u slučajevima porodiĉnog ili partnerskog nasilja i trgovine ljudima, Agencija svoje nalaze i zakljuĉke o radu instiitucija zasniva na njihovoj samoproceni.

Učešće i/ili nadzor građana u materiji planova integriteta u sistemu socijalne politike ne postoji.

Našom zajedničkom inicijativom biće stvoreni uslovi za uĉešće i/ili nadzor građana u vezi sa planovima integriteta lokalnih institucija sistema socijalne politike kao i uslovi za lokalni pritisak radi prevencije nepravilnosti u radu ovih institucija koje dovode i do nesprovođenja propisa.

Aktivistkinje će se obučiti, a zatim će se formirati mreža aktivistkinja sa područja dela centralne i područja istočne Srbije za integritet institucija u sistemu ključnom za ostvarivanje prava žrtava okolnosti porodičnog ili partnerskog nasilja ili trgovine ljudima.

 

Očekujemo da će obukom o planovima integriteta, između ostalog, biti razvijeni kapaciteti za uočavanje relacija između stvarnih događaja prouzrokovanim nepravilnostima u radu lokalnih institucija sistema socijalne politike i mera iz obaveznog antikorupcijskog mehanizma koji služi prevenciji nepravilnosti u radu institucije, kao i svest o potrebi i značaju planova integriteta u kojima su rizici ispravno procenjeni, a rokovi i mere za njihovo otklanjanje adekvatno određeni.    

Pročitano 2720 puta

 


ROMSKI CENTAR ZA DEMOKRATIJU
ROMA CENTER FOR DEMOCRACY © 2016 do 2018 RCD Bujanovac.

Kosovska 19/5 17520 Bujanovac

Partizanska 9a/9 17500 Vranje

Realizovani Projekti