četvrtak, 06 jun 2019 22:49

KONKURS ZA UČEŠĆE NA OBUCI

Ocenite ovaj članak
(4 glasova)

U okviru projekta „Ka integritetu institucija sistema socijalne politike na jugu i na istoku Srbije“, Romski centar za demokratiju (Bujanovac), NVO Tri taĉke (Beograd) i udruženje RIME (Zajeĉar) u saradnji započinju sa procesom prikupljanja prijava za drugu po redu obuku o planovima integriteta u institucijama sistema socijalne politike sa nadležnostima u slučajevima trgovine ljudskim bićima i slučajevima patnerskog ili porodičnog nasilja

 

 

KONKURS ZA UČEŠĆE NA OBUCI

 

 

Obuka o planovima integriteta u institucijama sistema socijalne politike i kako planovi mogu doprineti unapređenju primene propisa u slučajevima trgovine ljudskim bićima i slučajevima patnerskog ili porodičnog nasilja namenjena je aktivistkinjama sa područja juga i jugoistoka Srbije.

 

Vreme obuke: 27. – 30. juna 2019. godine. Mesto obuke: Niš.

 

Osnovne informacije o projektu

 

Očekujemo da će obukom o planovima integriteta, između ostalog, biti razvijeni kapaciteti za uočavanje relacija između stvarnih događaja prouzrokovanim nepravilnostima u radu lokalnih institucija sistema socijalne politike sa nadležnostima u slučajevima porodičnog i partnerskog

nasilja i trgovine ljudima i mera iz obaveznog antikorupcijskog mehanizma koji služi prevenciji nepravilnosti u radu institucije. Upoznavanje sa tematikom planova integriteta stvoriće i svest o potrebi i značaju planova integriteta u kojima su rizici ispravno procenjeni, a rokovi i mere za njihovo otklanjanje adekvatno određeni.    

U Republici Srbiji od 2008. godine, planovi integiteta zakonska su obaveza za organe javne vlasti - budžetske korisnike. Između ostalog, oni su kljuĉni alat za prevenciju faktora unutar institucija koji dovode do toga da sprovođenje propisa bude ili otežano ili nemoguće. Nadzor nad sprovođenjem planova integriteta poveren je Agenciji za borbu protiv korupcije Republike Srbije.

U nadzoru nad sprovođenjem planova u institucijama sistema socijalne politike nadležnim za sprovođenje propisa u slučajevima porodiĉnog ili partnerskog nasilja i trgovine ljudima, Agencija svoje nalaze i zakljuĉke o radu instiitucija zasniva na njihovoj samoproceni.

Učešće i/ili nadzor građana u materiji planova integriteta u sistemu socijalne politike ne postoji.

Našom zajedničkom inicijativom biće stvoreni uslovi za uĉešće i/ili nadzor građana u vezi sa planovima integriteta lokalnih institucija sistema socijalne politike sa nadležnostima u slučajevima porodičnog i partnerskog nasilja i trgovine ljudima kao i uslovi za lokalni pritisak radi prevencije nepravilnosti u radu ovih institucija koje dovode i do nesprovođenja propisa.    

 

Program obuke

 

 

Cilj obuka je da se učesnice upoznaju sa rizicima po integritet institucija, a potom i sa planovima integriteta kao obaveznim mehanizmom koji služi da se rizici identifikuju i mere za njihovo otklanjanje predvide, to jest da nepravilnosti u radu institucija budu onemogućene.

 

Između ostalog, obuka će obuhvatiti teme:

 

 

 • Planovi integriteta – Pravo i praksa (sa posebnim osvrtom na institucije sistema socijalne politike)
 • Planovi integriteta – Procena rizika po integritet i zašto je ispravna procena važna (sa posebnim osvrtom na institucije sistema socijalne politike)
 • Rad institucija sistema socijalne politike sa nadležnostima u slučajevima trgovine ljudskim bićima i slučajevima porodičnog i partnerskog nasilja - Uspesi i izazovi
 • Nalazi međunarodnih nadzornih tela i nalazi nezavisnih tela u Republici Srbiji o radu institucija sistema socijalne politike sa nadležnostima u slučajevima trgovine ljudskim bićima i slučajevima porodičnog i partnerskog nasilja
 • Građani i planovi integriteta – Mogućnosti za interakciju sa institucijama sistema socijalne politike u cilju boljih planova integriteta i njihovog doslednog sprovođenja

 

 

Program obuke koncipiran je tako da su predviđeni i prostor za diskusiju i razmenu informacija i iskustava sa predavačima, kao i prostor za  radioničarski rad. U toku obuke reči biće i o sledećim koracima i budućoj saradnji, komunikaciji i povezivanju aktivistkinja koje su obuku prošle, kao i o njihovom učestvovanju u budućim programima i aktivnostima koje partnerske organizacije planiraju.     

 

Među predavačima na obuci biće predstavnice Agencije za borbu protiv korupcije Republike Srbije, predstavnice centara za socijalni rad, kao i aktivistkinje za ljudska prava.

 

Uslovi za prijavu

 

Obuka namenjena je ženama koje imaju prebivalište na području Aleksandrovca, Preševa,  Trgovišta, Bujanovca, Vranja, Gadžinog Hana, Kosovske Kamenice, Surdulice, Vladičinog Hana, Medveđe, Lebana, Leskovca, Kuršumlije, Zubinog Potoka, Leposavića, Kosovske Mitrovice, Vlasotinca, Blaca, Prokuplja, Žitorađe, Brusa i Bojnika, a koje su:  

 

 • Aktivne u civilnom sektoru (nevladinim organizacijama, medijima, sindikatima, u strukovnim udruženjima i sl.) ili u poslovnom sektoru ili u neformalnim udruženjima ili grupama
 • Pojedinke koje nisu članice formalnih ili neformalnih udruženja građana ili su nezaposlene i sl., pod uslovom da samostalno vode ili nameravaju da pokrenu samostalne relevantne inicijative u svojoj lokalnoj zajednici.
 • Motivisane da saznaju više o planovima integriteta lokalnih institucija sistema socijalne politike sa nadležnostima u slučajevima trgovine ljudskim bićima i slučajevima patnerskog ili porodičnog nasilja
 • Motivisane da – u svojim zajednicama i/ili u mreži sa drugim aktivistkinjama –  u budućnosti učestvuju u aktivnostima unapređenja primene propisa iz oblasti trgovine ljudskim bićima i/ili primene propisa iz oblasti partnerskog ili porodičnog nasilja  

 

Prednošću smatraće se:  

 

 • Iskustvo stečeno formalnim ili neformalnim angažmanima u projektima ili društvenim aktivnostima u vezi sa tematikom prevencije trgovine ljudima ili prevencije partnerskog ili porodičnog nasilja (bilo na lokalnom, bilo na nacionalnom nivou) ili
 • Iskustvo stečeno radom sa žrtvama trgovine ljudima ili partnerskog ili porodičnog nasilja ili
 • Iskustvo stečeno u informativnom ili analitičkom ili istraživačkom radu i obajvljivanju sadržaja (štampano ili online) na teme iz pobrojanih oblasti

 

Posebno ohrabrujemo pripadnice manjina da se prijave za učešće na obuci.

 

Način prijavljivanja

 

 Kandidatkinje se pozivaju da kao prijavu za obuku dostave:

 

 • Kraću radnu bigrafiju
 • Kraće motivaciono pismo.

 

Za kandidatkinje koje su objavljivale ili objavljuju tekstove i/ili radove:

 

 • Lista objavljenih sadržaja. Ukoliko ste objavljiali tekstove i/ili radove, molimo da nam listu objavljenih sadržaja dostavite u posebnom dokumentu.

 

Svoju prijavu možete poslati na e–adresu Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli. do 20. juna 2019. godine sa naznakom Prijava za obuku o planovima integriteta.  

 

Neblagovremene i nepotpune prijave neće biti uzete u obzir. Svi učesnici konkursa o ishodu konkursa biće obavešteni do 22. juna 2019. godine.

 

Ovom obukom biće obuhvaćeno 10 učesnica, a odabir vršiće se na osnovu motivacije kandidatkinja, zatim na osnovu relevantnosti njihovog radnog ili aktivističkog iskustva i konačno u skladu sa principom regionalne zastupljenosti.

 

Organizatori snosiće troškove prevoza, smeštaja, hrane i materijala za učesnice obuke koje budu odabrane u procesu selekcije. Konkurs je ograničen na kandidatkinje koje trenutno borave u Srbiji.

 

Za sve dodatne informacije i sa eventualnim pitanjima možete se obratiti Romskom centru za demokratiju na mejl Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.

 

Osnovne informacije o projektu

 

Romski centar za demokratiju (Bujanovac), NVO Tri taĉke (Beograd) i udruženje RIME (Zajeĉar) u saradnji sprovode projekat „Ka integritetu institucija sistema socijalne politike na jugu i na istoku Srbije“. Šestomesečni projekat čije su aktivnosti skoncentrisane na unapređenje primene propisa u slučajevima trgovine ljudskim bićima i slučajevima patnerskog ili porodičnog nasilja.kroz obuku o planovima integriteta i izgradnju mreže aktivistkinja za integritet institucija, finansira se sredstvima TRAG Fondacije iz Beograda, u okviru programa „Snažnije zajedno“  

 

 

Pročitano 3858 puta

 


ROMSKI CENTAR ZA DEMOKRATIJU
ROMA CENTER FOR DEMOCRACY © 2016 do 2018 RCD Bujanovac.

Kosovska 19/5 17520 Bujanovac

Partizanska 9a/9 17500 Vranje

Realizovani Projekti