sreda, 07 decembar 2016 17:41

STOP projekat - prvi sastanak partnera

Ocenite ovaj članak
(0 glasova)

U Vranju je od 01. do 03. decembra 2016. godine, održan prvi sastanak partnera na projektu "SE Europe Transnational CSO Coalition for Women and Child Protection Against Human Trafficking and Gender-based Violence - STOP". Sastanku su prisustvovali predstavnici naših partnerskih organizacija: Vive Žene (BiH), Partnere per Femijet (ALB), Center for Peace and Tolerance (KOS*) i Medjashi (MKD). Ciljevi prvog sastnka bili su: prezentovanje do sada sprovedenih aktivnosti, prezentovanje nacionalnih strategija za borbu protiv trgovine ljudima i rodno zasnovanog nasilja, kreiranje jedinstvene Regionalne strategije za borbu protiv trgovine ljudima i rodno zasnovanog nasilja, kao i izrada plana aktivnosti za 2017. godinu. Sledeći sastanak partnera na ovom projektu, biće održan u Skoplju, polovinom decembra tekuće godine. 

Pročitano 1681 puta