Prvi trening seminar za žene žrtve porodičnog nasilja

blog_2

Prvi trening za žene žrtve porodičnog nasilja na temu Pravni aspekti osnivanja i upravljanja sopstvenim preduzećem održan je od 26. do 28. septembra 2016. godine. Žrtve porodičnog nasilja koje su bile zainteresovane za otpočinjanje sopstvenog posla, imale su priliku da nauče kako se osniva preduzeće, koje su opcije raspoloživne i koja prava i obaveze svaka opcija nosi, te koji su pravni aspekti vođenja sopstvenog posla.

Napominjemo da su inicijalni kontakt sa ženama žrtvama porodičnog nasilja ostvarili zaposleni u CZRLUSZ, koji najdirektnije rade sa žrtvama porodičnog nasilja, te da su na obuke pozivane samo one žene koje su eksplicitno izrazile želju da ovakve obuke pohađaju. Romski centar za demokratiju se, ovim putem, zahvaljuje svima koji su uzeli učešće u našem projektu. 

portfolio_1