Aktivnosti

blog_2

Od avgusta 2016. godine, RCD sprovodi projekat pod nazivom „New Way Out“, podržan od strane Ambasade Kraljevine Holandije u Srbiji. Osnovni cilj projekta je doprinos osnaživanju žena žrtava porodičnog nasilja u Pčinjskom okrugu. Konkretnije, cilj je jačanje kapaciteta stručnog osoblja koje radi u Sigurnoj kući u Vranju, kao i svih ostalih koji rade sa ženama porodičnog nasilja, kao bi se stvorila održiva osnova za pomoć sadašnjim i budućim žrtvama.

Ovaj cilj će se ostvariti jedino kroz konkretnu, efikasnu, saradnju civilnog i javnog sektora, uz uključivanje privrednih subjekata iz Pčinjskog okruga.

Ženama žrtvama porodičnog nasilja, koje odluče da nastave život odvojene od partnera koji je bio nasilan, neophodna je finansijska podrška. Prva asocijacija jeste pronalaženje posla za njih, odnosno, izvora egzistencije za njih, i, najčešće za njihovu decu. Međutim, ženama je neophodno predočiti i drugu mogućnost, mogućnost otpočinjanja spostvenog posla, kao načina da se trajno, i na mnogo kvalitetniji način, obezbedi egzistencija ovoj ranjivoj kategoriji društva. 

Tokom septembra 2016. goidne, Romski centar za demokratiju je organizovao seriju trening radionica na teme: „Pravni aspekati otpočinjanja sopstvenog posla“ i „Izrade biznis plana“, kako za žene žrtve porodičnog nasilja, tako i za stručno osoblje koje radi sa žrtvama porodičnog nasilja.

Romski centar za demokratiju je obezbedio treninge za žene koje su bile u evidenciji Centra za razvoj lokalnih usluga socijalne zaštite, ali i onih koje su se direktno javljale nevladinim organizacijama, tražeći neki vid vaninstitucionalne podrške. Cilj ovih treninga je da se žene žrtve porodičnog nasilja ohrabre, kao i da im se pruži uvid u načine za otpočinjanje sopstvenog posla. Isti treninzi obezbeđeni su i za radnike i stručne saradnike Centra za razvoj lokalnih usluga socijalne zaštite, koji direktno rade sa ženama, kako bi sutra oni mogli da im to znanje, u manjoj meri, svakako, prenose i ohrabruju buduće korisnice Centra da razmišljaju u pravcu otpočinjanja sopstvenog posla.

Žene koje su prošle treninge, izradile su sopstvene biznis planove, na osnovu ideja koje su imale, a njih četiri, koje su imale najodrživije poslovne ideje i najkonzistentnije biznis planove, dobile su grantove za nabavku neophodne opreme za otpočinjanje sopstvenog posla. Njih četiri su otvorile 3 nova preduzeća i jedno seosko gazdinstvo, i otpočele sopstveni biznis. Delatnosti kojima će se ove hrabre žene (nadamo se jako dugo) baviti, jesu: uzgoj malina, dečiju igraonicu, kozmetički salon i mini štampariju. Za njih je obezbeđena konstantna mentorska podrška za vreme trajanja projekta, kako bi se, u što većoj meri, osigurao opstanak njihovi mikro preduzeća na lokalnom tržištu.

Ovaj projekat je nastavak rada Romskog centra za demokratiju na ekonomskom osnaživanju i socijalnoj inkluziji marginalizovanih kategorija društva. Stručni tim Romskog centra za demokratiju će se i buduće zalagati za obezbeđivanje najdirektnije pomoći vulnerabilnim grupama sa juga Srbije, sa vizijom dostizanja društva u kojem će svako pronaći svoju šansu za uspeh i „new way out“!“

Detaljnije o projektu:  https://www.youtube.com/watch?v=RJxCeaXBZbw

portfolio_1